Projektid

Projekt “Tarkust taskusse” 01.10.2019-01.05.2020

28.veebruaril toimus Karksi-Nuia kultuurikeskuses konverents „Tarkust taskusse“, mis oli pühendatud Karksi-Nuia lasteaia 75 sünnipäevale. Lasteaia juubelikonverentsil osales üle 80 lasteaedniku Viljandimaa ja Kilingi-Nõmme lasteaedadest. Kaasatud olid kohaliku omavalitsuse ametnikud, hoolekogude liikmed ja haridusasutuse tegevusega seotud kogukonna liikmed. Konverentsi eesmärgiks oli uueneva õpikäsitust toetava organisatsiooni loomine, personali arendamine, vallaasutustega koostöö kujundamine, töösuhted ja töökorraldus ning toimetulek erivajadustega lastega. Konverentsil esinesid lektorid lasteaia igapäevaelu olulistel teemadel. Päeva moderaator Priit Oks juhtis mõttevahetusi ja muutis konverentsi päeva erinevaid ettekandeid lõimides tervikuks. Esimene lektor oli religiooniantropoloog ja koolitaja Jaanus Kangur, kes rääkis suhtlemise peamistest eduteguritest. Tartu Ülikooli eripedagoogika lektor Pille Häidkind andis teadmisi teemal „Erivajadustega ja/või käitumisprobleemidega lapsed lasteaias“. Projektõppe teoreetilistest ja praktilistest lähenemistest jagas mõtteid kasvatusteadlane Maarika Pukk. Väga praktilisi teadmisi ja oskusi tutvustas Paikuse lasteaia liikumisõpetaja ja treener Kauri Mitt müramismängudest. Lasteaia ja kooli koostööst tegi huvitava ja põhjaliku ülevaate August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi direktor Jaak Israel. Karksi-Nuia Kultuurikeskuse juhataja Kai Kannistu ettekanne andis värvikate fotodega ülevaate pikaaegsest lasteaia ja kultuurikeskuse koostööst. Mulgi valla hariduselu tutvustas Mulgi Vallavolikogu haridus-ja noorsootöökomisjoni esimees Taevo Viitas. Päev lõppes sünnipäeva tordi söömisega. Konverents oli rahastatud SA Innove  meetme „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ tegevuse „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus“ toetusega. Suur tänu lastevanematele, kes võimaldasid lasteaiatöötajatel konverentsil osaleda. Tänan projektijuht Daire Gorjatškot, Karksi-Nuia kultuurikeskuse ja Karksi-Nuia lasteaia personali konverentsi korraldamise eest!

Projektõppe parimate praktikate rakendamine lasteaia õppe-ja kasvatustöös 15.02.2018-04.06.2018

Lasteaiatöötajad osalesid projektis „Projektõppe parimate praktikate rakendamine lasteaia õppe-ja kasvatustöös“

Sihtasutus Innove Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames taotlusvoorust „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ sai Karksi- Nuia lasteaed  toetust taotlusele „Projektõppe parimate praktikate rakendamine lasteaia õppe-ja kasvatustöös“.

Projekti eesmärk oli lasteaiatöötajate teadmiste  ja oskuste täiendamine parimate praktikatega tutvumise ja kolleegilt kolleegile õppimise kaudu ning lasteaia õppekava uuendamine. Projekt oli suunatud Karksi-Nuia lasteaia töötajatele, kaasates õppepäevadele Mulgi valla lasteaedade töötajaid.

Projekti tegevused toimusid ajavahemikul 15.02-04.06.2018. Esimesel kokkusaamisel Karksi-Nuia lasteaias,15. veebruaril tutvustas Tallinna Ülikooli lektor Maire Tuul muutunud õpikäsituse teooriat ja praktikat. 23. märtsi õppepäeval jagas kogemusi projektõppest Ülenurme lasteaia õpetaja Evelin Sarapuu. 4. juunil külastasid Karksi-Nuia lasteaia töötajad Tartu Eralasteaeda Terake, kus tutvuti Reggio Emilia tegevuskultuuriga ja eralasteaia õppetöö korraldusega.

Seatud eesmärkidest lähtuvalt andis projekt võimaluse lasteaiatöötajatel  ühiselt õppides ja kogemusi vahetades mõista lapsest lähtuva õppetöö vajalikkust ja uuendada lasteaia õppekava. Jätkutegevusena alates 2018/2019 õppeaastast korraldame lasteaia õppe- ja kasvatustööd toetudes projektidel põhinevale seostatud õppele, kus õppimine toimub lähtuvalt laste huvidest läbi kogemise ja avastamise.

2019 soetasime HITSA toetuse abil Matatalabi komplektid.

to change this text

HITSA ProgeTiigri programmi toetus

2018 HITSA toetas ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus õppevahendite soetamist

Bee Bot ja Lego Education WeDo2,0  (1787,21)

 

KESKKONNAHARIDUSLIKUD ÕPPEKÄIGUD

2019/2020 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus “Karksi-Nuia lasteaia koolieelikute õppeprogrammi läbiviimine 2019/2020 õppeaastal” 300,00

Mõmmide ja Oravate rühma koolieelikud 30. jaanuar 2020 Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis õppeprogramm “Meie sulelised sõbrad”

2018/2019 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus “Karksi-Nuia lasteaia laste õppekäigud 2018/2019”  1067,00

Mõmmid sept 2018 “Puuga sõbraks” Parika Väikejärve õpperada

Kiisud mai 2019 Lilli Looduskeskuse õppeprogramm “Päev talus”

Jänkud mai 2019 Lilli Looduskeskuse õppeprogramm “Päev talus”

Orvate rühm mai 2019 Pokumaa õppeprogramm “Saame Pokudega sõbraks”

2017/2018  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus „Karksi-Nuia lasteaia õppeprogrammide läbiviimine 2017-2018“    903,20

Jänkud sept.2017 „Lähme metsa marjule“ Lilli Loodusmaja programm

Mõmmid sept.2017 „Kaisukaru piknik“    Tipu Looduskooli programm

Oravad mai 2018 „Kalad“ Järvemuuseumi programm

2016/2017  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus   Karksi-Nuia lasteaia laste õppekäigud   1348,00

Oravad sept.2016 „Lähme metsa marjule“ Lilli Loodusmaja programm

Mõmmid sept. 2016 „Lähme metsa marjule“ Lilli Loodusmaja programm

Jänkud dets.2016 „Talvised toimetused Metsamuhklimaal“ Lilli Loodusmaja programm

Mõmmid dets.2016 „Talvised toimetused Metsamuhklimaal“ Lilli Loodusmaja programm

Oravad dets.2016 „Talvised toimetused Metsamuhklimaal“ Lilli Loodusmaja programm

Jänkud juuni 2017 „Päev talus“ Lilli Loodusmaja programm

2014  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Tartu Loodusmajas „Lemmikloomaprogramm“ Oravate rühm    305,00

EV 100 “Igal lapsel oma pill” toetused

Kingitus „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu.

2018. a soetati  3 käsikellade komplekti ja 5 kellamängu) – toetus  320 eurot

2017 . a soetati 5 djembet – toetus 230 eurot

2016. a soetati 7 käsitrummi – toetus 100 eurot

Mulgimaa Kultuuriprogramm 2014 – 2017 ja Mulgimaa pärimuskultuuri toetamine

2019 Mulgimaa pärimuskultuuri toetamine “Rahvariided tüdrukutele” 1920,00

2016  Rahvakultuurikeskus toetusprogramm „Rahvalikud riided lastele“   1342,00

2015  Eesti Kultuurkapital – Osalemine Eesti III Eelkooliealiste Laste Tantsupeol  „Kodutee“   500,00

2014  Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017 „Linased riided Karksi-Nuia lasteaiale“    1942,00

Maantee- ja Päästeameti ohutusalased projektid

2019 “Tulest targem” Päästeameti projekt eelkooliealistele lastele

2018 “Tulest targem” Päästeameti projekt eelkooliealistele lastele

2017 “Tulest targem” Päästeameti projekt eelkooliealistele lastele

2016 “Tulest targem” Päästeameti projekt eelkooliealistele lastele

2015  Koostööprojekt lasteaedadele liikluskasvatuse õppevahendi „Liiklusvanker“ soetamiseks Maanteeameti poolt       180,00

2015 “Tulest targem” Päästeameti projekt eelkooliealistele lastele

2014  Liikluskasvatuse-õpetuse läbiviimine   Maanteeamet      881,32

2014 “Tulest targem” Päästeameti projekt eelkooliealistele lastele

2011  Liiklus-ja liikumiskasvatuse õppeväljak – Eesti Statoil AS ja Maanteeamet

Koolipiima, koolipuuvilja ja -köögivilja programm

Lasteaed on liitunud Euroopa koolipiima ja koolipuuvilja ja -köögivilja  programmiga.

Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lastaialaste hulgas piima ja piimatoodete (maitsestamata (täis)piimajogurt, keefir, hapupiim) tarbimist. Puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist.