Projektid

Projektõppe parimate praktikate rakendamine lasteaia õppe-ja kasvatustöös

Lasteaiatöötajad osalesid projektis „Projektõppe parimate praktikate rakendamine lasteaia õppe-ja kasvatustöös“

Sihtasutus Innove Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames taotlusvoorust „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ sai Karksi- Nuia lasteaed  toetust taotlusele „Projektõppe parimate praktikate rakendamine lasteaia õppe-ja kasvatustöös“.

Projekti eesmärk oli lasteaiatöötajate teadmiste  ja oskuste täiendamine parimate praktikatega tutvumise ja kolleegilt kolleegile õppimise kaudu ning lasteaia õppekava uuendamine. Projekt oli suunatud Karksi-Nuia lasteaia töötajatele, kaasates õppepäevadele Mulgi valla lasteaedade töötajaid.

Projekti tegevused toimusid ajavahemikul 15.02-04.06.2018. Esimesel kokkusaamisel Karksi-Nuia lasteaias,15. veebruaril tutvustas Tallinna Ülikooli lektor Maire Tuul muutunud õpikäsituse teooriat ja praktikat. 23. märtsi õppepäeval jagas kogemusi projektõppest Ülenurme lasteaia õpetaja Evelin Sarapuu. 4. juunil külastasid Karksi-Nuia lasteaia töötajad Tartu Eralasteaeda Terake, kus tutvuti Reggio Emilia tegevuskultuuriga ja eralasteaia õppetöö korraldusega.

Seatud eesmärkidest lähtuvalt andis projekt võimaluse lasteaiatöötajatel  ühiselt õppides ja kogemusi vahetades mõista lapsest lähtuva õppetöö vajalikkust ja uuendada lasteaia õppekava. Jätkutegevusena alates 2018/2019 õppeaastast korraldame lasteaia õppe- ja kasvatustööd toetudes projektidel põhinevale seostatud õppele, kus õppimine toimub lähtuvalt laste huvidest läbi kogemise ja avastamise.

2019. aastal soetasime HITSA toetuse abil Matatalabi komplektid.

to change this text

HITSA ProgeTiigri programmi toetus

HITSA toetas ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus õppevahendite soetamist

Bee Bot ja Lego Education WeDo2,0  (1787,21)

 

KESKKONNAHARIDUSLIKUD ÕPPEKÄIGUD

2017/2018  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus „Karksi-Nuia lasteaia õppeprogrammide läbiviimine 2017-2018“    903,20

Jänkud sept.2017 „Lähme metsa marjule“ Lilli Loodusmaja programm

Mõmmid sept.2017 „Kaisukaru piknik“    Tipu Looduskooli programm

Oravad mai 2018 „Kalad“ Järvemuuseumi programm

2016/2017  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus   Karksi-Nuia lasteaia laste õppekäigud   1348,00

Oravad sept.2016 „Lähme metsa marjule“ Lilli Loodusmaja programm

Mõmmid sept. 2016 „Lähme metsa marjule“ Lilli Loodusmaja programm

Jänkud dets.2016 „Talvised toimetused Metsamuhklimaal“ Lilli Loodusmaja programm

Mõmmid dets.2016 „Talvised toimetused Metsamuhklimaal“ Lilli Loodusmaja programm

Oravad dets.2016 „Talvised toimetused Metsamuhklimaal“ Lilli Loodusmaja programm

Jänkud juuni 2017 „Päev talus“ Lilli Loodusmaja programm

2014  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Tartu Loodusmajas „Lemmikloomaprogramm“ Oravate rühm    305,00

EV 100 “Igal lapsel oma pill” toetused

Kingitus „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu.

2018. a soetati  3 käsikellade komplekti ja 5 kellamängu) – toetus  320 eurot

 

 

 

 

2017 . a soetati 5 djembet – toetus 230 eurot

 

 

 

 

2016. a soetati 7 käsitrummi – toetus 100 eurot

Mulgimaa Kultuuriprogramm 2014 – 2017

2016  Rahvakultuurikeskus toetusprogramm „Rahvalikud riided lastele“   1342,00

2015  Eesti Kultuurkapital – Osalemine Eesti III Eelkooliealiste Laste Tantsupeol  „Kodutee“   500,00

2014  Mulgimaa kultuuriprogramm 2014-2017 „Linased riided Karksi-Nuia lasteaiale“    1942,00

Maantee- ja Päästeameti ohutusalased projektid

2017 “Tulest targem” Päästeameti projekt eelkooliealistele lastele

2016 “Tulest targem” Päästeameti projekt eelkooliealistele lastele

2015  Koostööprojekt lasteaedadele liikluskasvatuse õppevahendi „Liiklusvanker“ soetamiseks Maanteeameti poolt       180,00

2015 “Tulest targem” Päästeameti projekt eelkooliealistele lastele

2014  Liikluskasvatuse-õpetuse läbiviimine   Maanteeamet      881,32

2014 “Tulest targem” Päästeameti projekt eelkooliealistele lastele

2011  Liiklus-ja liikumiskasvatuse õppeväljak – Eesti Statoil AS ja Maanteeamet

Koolipiima, koolipuuvilja ja -köögivilja programm

Lasteaed on liitunud Euroopa koolipiima ja koolipuuvilja ja -köögivilja  programmiga.

Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lastaialaste hulgas piima ja piimatoodete (maitsestamata (täis)piimajogurt, keefir, hapupiim) tarbimist. Puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist.