Meie ajalugu

Meie lugu

Karksi-Nuia lasteaia tegevuse algus ulatub Eesti Vabariigi 30. aastatesse.
Siis tegutses Vene kirikumõisas suviti laste mängurühm, kus käisid eelkooliealised lapsed ja nooremad koolilapsed.

1. juunil 1945 alustas lasteaed tööd Vene õigeusu kiriku vastas olevas koolimajas, hiljem nn Aadu koolimajas Tartu tänavas, seejärel preestri majas.
Sügisel 1947 koliti Tartu tänav 22.

Karksi-Nuia alev kosus ja kasvas ning tekkis vajadus ka lasteaia juurdeehituse järele. See valmis 1962. aastal.
1969. aastal võttis lastepäevakodu vastu juba 100 last.
Peagi jäi lasteaed kitsaks ja sõimeosakond viidi üle vastvalminud elumajja – Pärnu 7a.
Kõrgaegadel, kaheksakümnendate teisel poolel, käis lasteaias kuni 140 mudilast.
1991. aastani oli majas 6 rühma jagu lapsi.

11.07.1991 kinnitati Karksi-Nuia alevi staatus ja 1992. aastal lasteaed reorganiseeriti 4-rühmaliseks.
1999. aasta sügisel moodustus ühinemise teel Karksi vald, kus Karksi-Nuia sai vallasiseseks linnaks. Seega on lasteaed Karksi Vallavalitsuse haldusalas.

1. augustist 2004 kuni 7. juunini 2010 olid Karksi valla koolieelsed lasteasutused ühtse juhtimisega. Karksi-Nuia Lasteaiaga oli liidetud Karksi küla lasteaiarühmad, mis asusid endises Karksi Lasteaed- Algkooli hoones.

1. septembril 2006. a avati Männiku tn 1 Karksi-Nuias kuue rühmaline lasteaiahoone 114 lapsele. Kinnistu suurus 7524 m2, hoone pindala 2234 m2.

Lasteaial on kasutusel oma sümboolika.