Lapse areng

Lapse arengu hindamine

Lapse arengu jälgimise ja analüüsimise eesmärk on koguda lapse kohta informatsiooni, mida saab kasutada õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja lapse individuaalsel arendamisel. Igale lapsele koostatakse arengumapp, mis sisaldab lapse käelisi töid, huvitavaid ütlemisi, arenguvestluste kokkuvõtteid ja vajadusel individuaalset arengukava. Õpetajad viivad läbi 1 kord aastas lastevanematega  vestlused laste arengust.