Meie missioon

OLLA AVATUD JA LAPSEKESKNE, EELKOOLIEALISTELE LASTELE FÜÜSILISI, VAIMSEID JA SOTSIAALSEID ARENGUVÕIMALUSI PAKKUV ASUTUS.

 

LASTEAIAS ON LOODUD MITMEKÜLGSED VÕIMALUSED IGAPÄEVATEGEVUSTE RIKASTAMISEKS

 

 • TERVISEEDENDUS

  Alates 2003. aastast kuulub Karksi-Nuia Lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Lasteaia tervisedenduse meeskond tegeleb järjepidevalt  tervise edendamise ja tervisekasvatusega, ennetades esilekerkivaid terviseohte. Püüame parandada lasteaia keskkonda tervikuna.

 • LOODUS, KESKKOND

  Meie lasteaed on seotud keskkonna ja looduse  hoidmisega.  Tasakaalustab ju looduses viibimine, sellest rääkimine ja mõtlemine hingeliselt nii lapsi kui täiskasvanuid. Loodust saab lastele tutvustada läbi igapäevaelu ja õppevaldkondades kogu aasta jooksul. Lasteaia lähiümbruses on väga ilus loodus – mets ja park, mida kasutame looduse õpperajana.

 • KODUKOHT JA KULTUUR

  Oma kodukoha ja Mulgi kultuuri tutvustamine. Laps tutvub Mulgimaa kultuuriloolise omapäraga, rahvatraditsioonide, rahvarõivaste, mulgi keele ja muu ainelise kultuuriga.

 • KOKANDUS

  Laste köögis õpivad lapsed valmistama lihtsamaid toite. Üheskoos süüa tehes on võimalus tutvuda erinevate toiduainete ja lihtsamate töövõtetega.

 • UJUMINE

  5-7aastastel lastel on võimalus külastada  August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi basseini, kus lapsed saavad vees lustida ja omandada algteadmisi ujumisest.

 • LIIKLUSKASVATUS

  Liikluskasvatus on lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse üheks osaks, mille käigus omandavad lapsed üldised teadmised, oskused ja harjumuse ohutuks liiklemiseks.