Rebaste rühm

Rebaste rühm

Rebased on õpihimulised koolieelikud, kelle rühm asub A. Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis.