Vastuvõtt kokkuleppel 8.00 – 15.00.

Logopeed teostab süstemaatilist tööd kõnepuuetega laste väljaselgitamisel ja puude korrigeerimisel ja korraldab individuaal-kõneravi tunde.
Nõustab lapsevanemaid ja kolleege.