Mänguterapeut Kersti Jõesoo tegeleb lastega individuaalselt vastavalt vajadusele.

Mänguteraapia

Lõpetasin mänguteraapia koolituse ja omandasin mänguterapeudi kutse. Viin teraapiat läbi Karksi- Nuia lasteaias.

Mis on mänguteraapia?
Mänguteraapia aitab lapsel läbi mängu tegeleda turvalises keskkonnas talle olulise sündmusega ja aitab väljendada oma mõtteid ja tundeid. Samuti tulla toime oma tugevate tunnetega, mõista enda ja teiste käitumist.  Leida lahendusi, leppida muutustega ja suurendada eneseusku ning olla julgem ja usaldavam.

Mänguteraapiast saab laps abi kui ta on elanud läbi tõsise kriisi või muutuse (vanemate lahutus, lähedase kaotus, elukoha-, lasteaia-, koolivahetus vms). On kogenud füüsilist või emotsionaalset vägivalda, on käitumises agressiivne (raske oma tundeid väljendada). Kui tal on madal enesehinnang, ta on kiusaja või kiusatav. Ka siis kui on haigestunud või vajab pikaaegset ravi.

Mänguterapeudi tööriistakasti kuulub palju erinevaid tööriistu – kasutatakse liiva, savi jt voolimismasse, käpiknukke, mänguasju, vett, värve, looduses leiduvaid materjale, muusikainstrumente, loovat visualiseerimist, biblioteraapia elemente, maske jne.

Mänguteraapia sobib lastele alates 3. eluaastast.

Eelmise aasta lõpus sisustati lasteaias mänguteraapia tuba lastega individuaalseks tegelemiseks.

Kersti Jõesoo
lasteaiaõpetaja