Muusika- ja liikumistegevused –  laulmine, liikumine, muusika kuulamine, pillimäng – kujundavad, arendavad ja soodustavad laste arendamisel mitmeid üldpädevusi.