Lasteaiatöötajate õppepäev

6. jaanuaril osalesid Mulgi valla lasteaedade töötajad Ettevõtliku Kooli rakenduskoolitusel Mõisaküla kultuurimajas, kus lektor Moonika Suurmaa tutvustas ettevõtliku õppe tööriista TULEM. Ühiselt õppides saime juurde uusi teadmisi, kuidas TULEM toetab ettevõtlikkuspädevust ning aitab rakendada vastavat metoodikat ja nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid. Praktilise tegevuse käigus saime toetavaid ja innustavaid mõtteid sellest, et Mulgi valla lasteaedades on laste igapäevaelu tihedalt seotud ettevõtlikkuse arendamisega. Lasteaiatöötajate ühine eesmärk on laste süsteemne arendamine ja toetamine, et neist kasvaksid iseseisvad, loovad, julged ja aktiivsed inimesed.