Mulgi valla aasta noor õpetaja 2020 – Annaliis Almre

Annaliis Almre töötab Karksi-Nuia lasteaias lasteaiaõpetaja ametikohal alates 2018 aastast ja käesoleva aasta suvel lõpetas Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi erialal magistriõpingud. Annaliis on oma tööle pühendunud pedagoog, kes leiab alati lastega väga hea kontakti ning oskab neid motiveerida oma võimeid kasutama, rakendades õpetamisel mängu ja teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavaid meetodeid. Õpetaja Annaliis kasutab õppetegevuse läbiviimisel mängulisi, aktiivseid ja lapsi kaasavaid elemente. Ta  palub alati lastel oma tegevust ja arvamusi põhjendada, suunab lapsi omavahel suhtlema, julgustab neid ise asju uurima, katsetama, põhjuste üle arutlema ja küsimusi esitama. Ta pakub igale lapsele võimalusi vastutada nii individuaalsete kui ka rühmatööülesannete täitmise eest. Annaliisi rühmas on välja kujunenud huvitav traditsioon, kus lastel on kordamööda võimalik olla hommikuringi õpetajaks ja juhtida vestlust ning jagada kaaslastele kogemusi. Märkimisväärne on Annaliisi ettevõtlikkus- just tema eestvedamisel on rühmas läbi viidud väga huvitavaid projekte ja sündmusi. Samuti oli ta rühmameeskonnas eestvedaja koolimaja ruumidesse kolimisel ja uue lasteaiarühma sisustamisel. Annaliis Almre on osalenud Karksi-Nuia lasteaia arendustegevuses ja projektide töös, tutvustanud oma töökogemusi töökohas ja väljaspool lasteaeda ning tegelenud pidevalt enesetäiendusega. Annaliis väärib Mulgi valla aasta noore õpetaja tiitlit. Palju õnne Annaliisile!