Ajavahemikul 26.-31. august on lapsed järgmistes rühmades:
TIBUDE RÜHMARUUMIS- uued Tibud harjutavad
PIILUDE RÜHMARUUMIS- endised Tibud+ uued Piilud harjutavad
KIISUDE RÜHMARUUMIS- endised Piilud
MÕMMIDE RÜHMARUUMIS- Mõmmid+uued Mõmmid harjutavad
ORAVATE RÜHMARUUMIS- endised Kiisud+Jänkud+Oravad
Laste lasteaeda vastuvõtt ja koju saatmine on sobiva ilma korral õues. Palun lapsed vastavalt ilmale riietada.
Alates 26. augustist on lapsevanemal võimalus siseneda rühmaruumi uksekiibiga mänguväljaku poolsest uksest.
Lasteaeda palume mitte tuua köha ja nohuga lapsi, samuti lapsi, kelle peres on olnud kontakte COVID-19 nakatunute või potensiaalsete nakkuskandjatega.

Lapse puudumisest teatada Stuudiumisse!

Meeldivat koostööd!
Katrin Kivistik