Karksi-Nuia lasteaias suvist kollektiivpuhkust ei ole.
Lastevanemate hulgas läbiviidud küsitluse alusel on komplekteeritud rühmad suveperioodiks ja rühmi ühendatakse alates 8.juunist – 31. augustini vastavalt laste arvule.
Kuna lasteaia personali põhipuhkus võimaldatakse samuti suveperioodil, siis peavad lapsed ja lapsevanemad arvestama sellega, et rühmades võib olla nädalati erinev pedagoogiline ja abipersonal.

Esmaspäeval, 22. juunil on lühendatud tööpäev. Lasteaed on avatud 15.30-ni. Lastele oodet ei ole.
Lapse puudumisest palun teatada Stuudiumisse!

Päikselist suve!