Karksi-Nuia lasteaias suvist kollektiivpuhkust ei ole.

Lastevanemate hulgas läbiviidud küsitluse alusel on komplekteeritud rühmad suveperioodiks ja rühmi ühendatakse alates 3.juunist – 30. augustini.

Alates 20. juunist 2019 on lapsed järgmistes rühmades:

KIISUDE RÜHMARUUMIS     Kiisud+Jänkud+Mõmmid+Oravad 

 PIILUDE RÜHMARUUMIS   Tibud+ Piilud      

Kuna lasteaia personali põhipuhkus võimaldatakse samuti suveperioodil, siis peavad lapsed ja lapsevanemad arvestama sellega, et rühmades võib olla nädalati erinev pedagoogiline ja abipersonal.

Lapse puudumisest palun teatada Stuudiumisse või rühmaõpetajale lasteaeda!

e-post: lasteaed@karksi.ee

Päikselist suve ja meeldivat koostööd!