Teemad:

  1. 2018.a lasteaedade rahuloluküsitluse tagasiside
  2. 2018/2019 õppeaasta tegevuskava