Suvine töökorraldus

Karksi-Nuia lasteaias suvist kollektiivpuhkust ei ole. Lastevanemate hulgas läbiviidud küsitluse alusel on komplekteeritud rühmad suveperioodiks ja rühmi ühendatakse 4. juunist-31. augustini. Kuna lasteaia personali põhipuhkus võimaldatakse samuti suveperioodil, siis peavad lapsed ja lapsevanemad arvestama sellega, et rühmades võib olla nädalati erinev pedagoogiline ja abipersonal.

21.augustist – 31. augustini töötab 2 rühma

1.korrusel KIISUDE RÜHMARUUMIS

2.korrusel ORAVATE RÜHMARUUMIS

Sõimerühma  ootame uusi lapsi harjutama alates 27. augustist kella 9-12-ni. Tibude rühma lastevanemate koosolek toimub 27. augustil kell 16.00.

24. augustil on seoses töötajate õppepäevaga lasteaed suletud.

Lapse puudumisest palun teatada Stuudiumisse või rühmaõpetajale lasteaeda!

Kiisude rühm 5915 2273,  Oravate rühm 59152276

Üldtelefon 5915 2270

Päikselist suve ja meeldivat koostööd!