Karksi-Nuia Kultuurikeskuse  II korrusel  on avatud Karksi-Nuia lasteaia laste tööde näitus. Välja on pandud õppeaasta jooksul kõikide rühmade laste joonistus-ja meisterdustöid. Näitusel saab näha laste individuaalseid töid ja kollektiivset loomingut. Näitus on avatud 1. maist-1. juunini.